Latvian Relief Society of Canada Daugavas Vanagi | Daugavas Vanagi - SOCIÉTÉ LETTONE D’AIDE MUTUELLE DU CANADA - Daugavas Vanagi

The Latvian Relief Society of Canada, "Daugavas Vanagi"
Incorporated 1953 - Charitable Registration No. BN 11924 1636 R0001
4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario, M4A 2N8
dvkvbirojs@gmail.com

DV Kanādas Valde - Board of Directors ≥ 2015-08-08


Priekšsēde/President: Gunta Reynolde
Vice Priekšsēde/Informācijas Nozares Vadītāja:
Rita Sīle
Kasieris/Treasurer:
Tālis Forstmanis @KasierisCan
Sekretāre/Secretary:
Astrīde Sīle
Vanadžu Vadītāja:
Dzintra Eglītis
Aprūpes Nozares Vadītājs: Kārlis Gulbis

Locekle: Anniņa Briedis
Biedrzinis: Andris Krūmiņš
Daugavas Vanagu Mēnešraksta Koordinatore: Skaidrīte Tērauds

Visas valdes locekļu adreses vienā .vcf datnē: Lejuplāde

Ziedojiet Daugavas Vanagiem - Lietojiet CanadaHelps.org

P1110551
Daugavas Vanagi Kanadā - Valde + Jānis Lūsis