Latvian Relief Society of Canada Daugavas Vanagi | Daugavas Vanagi - SOCIÉTÉ LETTONE D’AIDE MUTUELLE DU CANADA - Daugavas Vanagi

The Latvian Relief Society of Canada, "Daugavas Vanagi"
Incorporated 1953 - Charitable Registration No. BN 11924 1636 R0001
4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario, M4A 2N8
dvkvbirojs@gmail.com

DV Kanādas Valde - Board of Directors 2016-04-30


Priekšsēde/President: Gunta Reynolde
Vice Priekšsēde/Informācijas Nozares Vadītāja:
Rita Sīlis
Kasieris/Treasurer:
Tālis Forstmanis @KasierisCan
Sekretāre/Secretary:
Astrīde Sīle
Vanadžu Vadītāja:
Dzintra Eglītis
DV CV Loceklis:
Jānis Lūsis
Aprūpes vadītājs: Arnis Markitants
Biedrzinis: Andris Krūmiņš
Laimonis Salnais
Daugavas Vanagu
Mēnešraksta Koordinatore: Skaidrīte Tērauds

Visas valdes locekļu adreses vienā .vcf datnē: Lejuplāde
P1020664
Daugavas Vanagi Kanadā - Valde

Ziedojiet Daugavas Vanagiem - Lietojiet
CanadaHelps.org
Daugavas Vanagu Mēnēšraksts

Europe in Canada News: Baltic Resistance
"Tie kuri nezina kas notika pirms viņi dzima ir būtībā bērni"
5. Novads - Par Daugavas Vanagiem un dubultpilsonību
The unknown war:
Baltic Resistance, a film by Edvīns Šņore
Par Latviju - About Latvia About Latvian Legion
About March 16 and the Latvian Legion Atcerēsimies Brīvības Cīnītājus
"
Latvians and Jews between Germany and Russia" - Frank Gordon
Wikipedia
http://www.mfa.gov.lv/en/policy/information-on-the-history-of-latvia/the-volunteer-ss-legion-in-latvia
http://www.mfa.gov.lv/images/Desktop/16.marts_ENG_14.03.pdf