Home page of The Latvian Relief Society of Canada - "Daugavas Vanagi"

The Latvian Relief Society of Canada, "Daugavas Vanagi" Incorporated 1953 - Charitable Registration No. BN 11924 1636 R0001
4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario, M4A 2N8
dvkvbirojs@gmail.com

DV Kanādas Valde - Board of Directors
Priekšsēdis/President: Jānis Lūsis
Kasieris/Treasurer: Tālis Forstmanis @KasierisCan
Sekretāre/Secretary:
Astrīde Sīle
Vanadžu Vad
ītāja: Gunta Reynolde
Apr
ūpes Nozares Vadītājs: Kārlis Gulbis
Biedrzinis: Jānis Bilinskis
Daugavas Vanagu Mēnešraksta Koordinatore: Skaidrīte Tērauds
Informācijas Nozares Vadītāja: Rita Sīle

Visas valdes locekļu adreses .vcf formatā: Lejuplāde

Ziedojiet Daugavas Vanagiem - Lietojiet CanadaHelps.org

P1060690
Pie Baltijas Jūras...