Daugavas Vanagi Kanadā

Latvian Relief Society of Canada - Daugavas Vanagi Kanadā

Daugavas Vanagi Kanadā

Daugavas Vanagi - Kanādas Zemes Valde
Sasauksimies!

Incorporated 1953 - Charitable Registration No. BN 11924 1636 R0001
4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario, M4A 2N8

dvkvbirojs@gmail.com

Priekšsēde/President: Gunta Reynolde
Vice Priekšsēde/Informācijas Nozares Vadītāja:
Rita Sīlis
Kasieris/Treasurer:
Tālis Forstmanis
Sekretāre/Secretary:
Astrīde Sīlis
Vanadžu Vadītāja:
Dzintra Eglītis
DV CV Loceklis:
Jānis Lūsis
Aprūpes vadītājs: Arnis Markitants
Biedrzinis: Andris Krūmiņš
DV
Mēnešraksta Koordinatore: Skaidrīte Tērauds

Visas valdes locekļu adreses vienā .vcf datnē: Lejuplāde

Ziedojiet Daugavas Vanagiem - Lietojiet CanadaHelps.org
Daugavas Vanagu Mēnēšraksts

  • Stacks Image 44
  • Stacks Image 31
  • Stacks Image 34
  • Stacks Image 36