The Latvian Relief Society of Canada, "Daugavas Vanagi"
Incorporated 1953 - Charitable Registration No. BN 11924 1636 R0001
4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario, M4A 2N8
dvkvbirojs@gmail.com

DV Kanādas Valde - Board of Directors
Priekšs
ēdis/President: Jānis Lūsis
Vice Priekšsēde & Informācijas Nozares Vadītāja: Rita Sīle
Kasieris/Treasurer
: Tālis Forstmanis @KasierisCan
Sekretāre/Secretary:
Astrīde Sīle
Vanadžu Vad
ītāja: Gunta Reynolde
Apr
ūpes Nozares Vadītājs: Kārlis Gulbis
Locekle: Dzintra Egltītis
Locekle: Anniņa Briedis
Biedrzinis: Andris Krūmiņš
Daugavas Vanagu Mēnešraksta Koordinatore: Skaidrīte Tērauds

Visas valdes locekļu adreses .vcf formatā: Lejuplāde

Ziedojiet Daugavas Vanagiem - Lietojiet CanadaHelps.org

P1110551
Daugavas Vanagi Kanadā - Valde